De SAK is voortgekomen uit het samengaan van verschillende werkgroepen Archeologie, onderdelen van verschillende historische verenigingen werkzaam in de kernen van de Krimpenerwaard. Door de vorming van twee grotere gemeenten (Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel) werd het zinvol om de krachten van de verschillende werkgroepen te bundelen in een groter onafhankelijk geheel
werkzaam in de totale Krimpenerwaard. De SAK kan hierdoor sneller en adequater reageren op wat er in de waard staat te gebeuren. De SAK kan tevens makkelijker aan de diverse kernen assistentie verlenen bij de uitvoering van werkzaamheden in het kader van archeologisch onderzoek en of opgravingen.

Sinds 2012, bij het in werking treden van de Wet van Malta, waarbij de gemeenten in Nederland verantwoordelijk werden gesteld voor het archeologisch beleid, hebben de diverse historische verenigingen in Krimpen aan den IJssel en in de kernen van de gemeente Krimpenerwaard een werkgroep archeologie in het leven geroepen die het accent op dit gebied legt. Door het samenbrengen onder één noemer (SAK) van de activiteiten van de (kleinere) werkgroepen archeologie van de verschillende historische verenigingen wordt effectiviteit bereikt en wordt de slagkracht in het gebied van de Krimpenerwaard voor archeologie vergroot.
Op 16 juli 2020 is de samenwerking tussen de verschillende werkgroepen archeologie van Ouderkerk aan den IJssel – Krimpen aan den IJssel – Krimpen aan de Lek – Lekkerkerk – Bergambacht formeel tot stand gekomen en zijn deze werkgroepen overgegaan in de zelfstandige Stichting Archeologie Krimpenerwaard, gezeteld in de gemeente Krimpenerwaard.