Ter ondersteuning van de culturele bewustwording aangaande archeologie en de geschiedenis van de Krimpenerwaard wil de SAK onder andere het volgende stimuleren:

  • Lidmaatschap van de SAK en/of donateurschap;
  • Het faciliteren van opleidingen voor amateurarcheologen;
  • Vraagbaak zijn voor eigenaren over herkomst, oorsprong en leeftijd van artefacten;
  • Open staan voor indicaties van mogelijke archeologische vindplaatsen;
  • Het doen van publicaties over archeologie (o.a. via nieuwsbrieven/websites van historische verenigingen, gemeentelijke publicaties – lokale pers).