De Stichting Archeologie Krimpenerwaard (SAK) houdt zich bezig met het beoefenen van archeologie in de ruimste zin van het woord. Zij doet dit door het bevorderen van de belangstelling voor de archeologie bij een zo breed mogelijk publiek door het geven van lezingen, het inrichten van tentoonstellingen en het verzorgen van lessen aan scholieren. De SAK wil dit onder andere bereiken door het inzetten van leden bij archiefonderzoek, bij het doen van opgravingen en ander terreinonderzoek, bij het beschrijven, registreren, restaureren, conserveren en beheren van bodemvondsten, bij het volgen, ondersteunen en stimuleren van het beleid van de gemeentelijke, regionale en rijksoverheid ten aanzien van het beheer en behoud van het bodemarchief in de Krimpenerwaard.

Maatschappelijk effect
De SAK wil een schakel zijn tussen archeologie en het publiek en tussen archeologie en overheidsbeleid en ziet het als haar maatschappelijke taak om archeologie als bron van kennis over het verleden van de Krimpenerwaard te laten leven en te behouden voor de toekomst. Dit doet de SAK door bij te dragen aan de kennis over archeologie, over het historisch besef over de Krimpenerwaard en dat uit te dragen en de publieke betrokkenheid te bevorderen en door de belangen van het archeologisch erfgoed te behartigen. Mede door het geven van lessen aan het onderwijs en door het uitnodigen van leerlingen in ons atelier wordt de kennis over archeologie en het besef van het erfgoed in de Krimpenerwaard uitgedragen. Op
deze manier denkt de SAK een bijdrage te leveren aan de culturele bewustwording van het gebied de Krimpenerwaard.