De SAK zal in 2020/21 zich toeleggen op verdere integratie van de diverse werkgroepen in één organisatie en op de verhoogde samenwerking met de diverse historische verenigingen in de Krimpenerwaard. De SAK staat daarbij nadrukkelijk open voor deelname van die historische verenigingen die tot nu toe hebben gekozen om (nog) niet te participeren in het initiatief tot een gezamenlijke aanpak van activiteiten rondom archeologie in de Krimpenerwaard.
Verder wil de SAK zich toeleggen, naast de gebruikelijke activiteiten op archeologisch gebied, op de volgende activiteiten:

  • Participatie bij bureau- en veldonderzoek door professionele archeologische bureaus;
  • Het uitvoeren van bouwputonderzoek nadat een terrein is vrijgegeven;
  • Het geven van lessen archeologie aan scholen;
  • Het monitoren van Omgevingsvergunningen;
  • Het informeren van de lokale pers over onze activiteiten;
  • Het verzorgen van lezingen aan geïnteresseerde groepen (bijv. historische verenigingen – sociëteiten).