9 februari 2023

Begin december van het vorig jaar hebben de vrijwilligers van de SAK geassisteerd bij de opgraving van het Raadhuis aan de Dorpsstraat in Ouderkerk. Op deze locatie wordt straks een appartementencomplex gebouwd en vooraf, na de sloop van het Raadhuis, was een deel van de funderingen al gelocaliseerd via een proefsleufonderzoek. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat een opgraving zeer de moeite waard zou zijn om een indruk te kunnen krijgen hoe de “Dorpsstraat” er rond de 16e eeuw uitgezien moet hebben en hoe de toenmalige bewoners moeten hebben geleefd. De opgraving werd uitgevoerd onder leiding van ADC uit Amersfoort. Gedurende een week, voor het grootste deel bij mist en kou, werden de funderingen van 3 huisjes met achtererven blootgelegd. Met name interessant waren de vele beerputten die te voorschijn kwamen en een plavuizen vloer met een plint van blauw-witte wandtegels. Uit één van van de beerputten kwam zelfs een leren schoen te voorschijn. ADC gaat de honderden vondsten nu schoon maken en determineren. Over een half jaar kan hun eindrapport worden verwacht. Er is in elk geval een munt gevonden uit 1521.

Plavuizen vloer met wandtegelplint
Leren schoen in beerput
Opgraving Raadhuis Ouderkerk