De Stichting Archeologie Krimpenerwaard (SAK) houdt zich bezig met het beoefenen van archeologie in de ruimste zin van het woord. Zij doet dit door het bevorderen van de belangstelling voor de archeologie bij een zo breed mogelijk publiek door het geven van lezingen, het inrichten van tentoonstellingen en het verzorgen van lessen aan scholieren.

De SAK wil dit onder andere bereiken door het inzetten van leden bij archiefonderzoek, bij het doen van opgravingen en ander terreinonderzoek, bij het beschrijven, registreren, restaureren, conserveren en beheren van bodemvondsten, bij het volgen, ondersteunen en stimuleren van het beleid van de gemeentelijke, regionale en rijksoverheid ten aanzien van het beheer en behoud van het bodemarchief in de Krimpenerwaard.

Deze website is mede tot stand gekomen door ondersteuning van Lint Notarissen (kantoor Lekkerkerk), mr. L. van Veen.